Termostaty

Termostat jest to samoregulujący się zawór, który odpowiada za sterowanie obiegiem cieczy w układzie chłodzenia silnika spalinowego. Odpowiada za utrzymanie temperatury cieczy zarówno w układzie chłodzenia, jak i silnika - w zakresie ściśle określonym przez producenta silnika.

Termostaty Andoria wyróżnia od innych dostępnych na rynku nie tylko wysoka jakość, która związana jest z użyciem do produkcji stali szlachetnych, ale i nowoczesna konstrukcja.

Termostaty Andoria spełniają najwyższe określone parametry oraz dzisiejsze wymogi koncernów produkujących silniki.

Termostat jest jednym z najważniejszych elementów silnika wpływającym na pracę, bezpieczeństwo oraz trwałość jednostki.

Skutkiem nieprawidłowej pracy termostatu jest:

1. Niedogrzania – za niska temperatura pracy silnika skutkuje dużym zużyciem jednostki, większym spalaniem oraz nieprawidłową pracą
2. Przegrzanie – uszkodzenie uszczelki głowicy, pęknięcie głowicy, silnik w skrajnym przypadku może się zatrzeć

Termostat jest elementem eksploatacyjnym silnika - zalecana jest wymiana nie rzadziej niż co5 lat

Bezpieczeństwo Twojego silnika to TERMOSTATY ANDORIA